De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Nationaal en internationaal.
Wettelijke waarborgen en toenemende aandacht voor (en controle over) privacy en data protectie, zijn voortdurend in beweging. Het beschikken over en bewerken van data, Cloud Computing en outsourcing van ICT-processen (zoals SaaS, IaaS, PaaS) zijn niet vrijblijvend.

De wet stelt steeds strengere eisen. Verantwoordelijken worden benoemd. Het toezicht wordt verscherpt en de sancties uitgebreid.
De jongste wijzigingen zijn ingrijpend voor de hele keten.

Een volgende stap is het in werking treden van De Wet Meldplicht Datalekken op 1 januari 2016. Dus nog maar 2 maanden te gaan.

Dat geeft aanleiding nog maar eens stil te staan bij een aantal vragen:

 Is er sprake van toestemming Wie geeft waarvoor toestemming?
 Welke afspraken hebben partijen in de keten gemaakt?
 Hoe weerbaar is de bewerkersovereenkomst?
 Wat is daadwerkelijk nodig om aan de eisen te voldoen?
 Wie controleert dat vervolgens?
 Hoe wordt het communicatieprotocol opgezet?

Voor alle betrokken partijen zijn dit relevante vragen.
Een vergeeld modelovereenkomstje onder uit de la volstaat niet.

Tijd dus voor een actieplan. Voor jouw praktijk, voor jouw partners, voor jouw klanten en binnen jouw netwerk.

Wij zijn er klaar voor.
En hoe kunnen wij helpen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *